Kalendář
Volba hlavního menu Kalendář nabízí možnosti aktuálního plánovacího kalendáře. Volby podmenu Změna náhledu nastavují aktuální zobrazení plánovacího kelendáře za den, pracovní týden, celý týden a měsíc. Změnu náhledu lze nastavit i přes panel nástrojů.