Používání aplikace
Aplikace Day Organizer nabízí evidenci jednorázových a opakovaných událostí v libovolném počtu plánovacích kalendářů. Při prvním vstupu do aplikace se založí výchozí plánovací kalendář. V aktuálním plánovacím kalendáři lze zobrazit den, pracovní týden, celý týden, měsíc a označenou skupinu dnů.

Aktuálně zobrazené dny jsou označeny v malém měsíčním kalendáři v pravé části okna, kde lze označit skupinu dnů pro zobrazení. Přesun mezi jednotlivými měsíci lze provádět v malém měsíčním kalendáři pomocí šipek v hlavičce nebo kliknutím do hlavičky s výběrem požadovaného měsíce. Abyste dny v nově nastaveném měsíci zobrazili v aktuálním plánovacím kalendáři, klikněte levým tlačítkem myši v malém měsíčním kalendáři do požadovaného dne, či týdne. Tlačítko Dnes vždy provede přesun do aktuálního dne, týdne a měsíce.

Pod malým měsíčním kalendářem přes rozbalovací seznam lze vybrat libovolný plánovací kalendář. Pod výběrem kalendáře se zobrazuje pořadové číslo týdne za vybraný den a týden.
V horní části okna je k dispozici hlavní menu s následujícími volbami: Pod hlavním menu se nabízí panel nástrojů s ikonami, které zastupují výbrané volby z hlavního menu. Každá volba je reprezentována jedinečnou ikonou. Pokud na ikoně krátce podržíte ukazatel myši, zobrazí se její popisek, kliknutím levým tlačítkem myši vyvoláte její volbu.

V aktuálním plánovacím kalendáři lze založit novou událost buď dvojitým kliknutím levého tlačítka myši v požadovaném místě bez události anebo kliknutím pravého tlačítka myši v požadovaném místě bez události a výběrem volby Nová událost nebo Vložit událost z kontextového menu. Vložit událost lze pouze z dříve zkopírované události.

Již založenou událost lze opravit, kopírovat, zobrazit v náhledu pro tisk, tisknout a mazat. Vyjmenované volby se zobrazí v kontextovém menu, které vyvoláte na existující události kliknutím pravým tlačítkem myši. Pokud na existující události provedete dvojité kliknutí levým tlačítkem myši, zavolá se oprava události.