Nástroje
Volba hlavního menu Nástroje definuje úkony prováděné při spouštění aplikace, zálohuje, komprimuje a obnovuje kalendáře, nastavuje uživatelské prostředí do češtiny, němčiny, angličtiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a slovenštiny, nastavuje pozici panelu navigace a viditelnost panelu nástrojů a stavového řádku.