Opakování události
Ve formuláři Opakování události lze nastavit začátek a konec, rozmezí a četnost opakování události. Rozmezí lze nastavit po dnech, týdnech, měsících a roku, četnost neomezeně, po zvolený počet výskytů a k zvolenému datu.
Nastavené opakování události lze potvrdit tlačítkem Potvrdit nebo uzavřít bez změny tlačítkem Storno, kliknutím levým tlačítkem myši na křížek v pravém horním rohu a kombinací kláves Alt+F4. Má-li událost opakování již nastavené, potom lze opakování zrušit tlačítkem Odebrat opakování.