Uživatelské rozhranní
Aplikaci lze ovládat myší i klávesnicí následovně: