Historie verzí
Day Organizer, ver. 3.1.0 (Březen 2018)
Přidáno V okně Výběr kalendáře doplněn nový sloupec a tlačítko Aktivní. Tlačítko aktivuje/deaktivuje plánovací kalendáře a tím je zobrazí/nezobrazí ve Výběru kalendáře na panelu navigace a ve formuláři události pod volbou Kopírovat do vybraných kalendářů.
Přidáno V okně Události s aktuálním připomenutím a Všechny události s připomenutím doplněn nový sloupec Připomenutí, který zobrazí Období připomenutí události. Zobrazení/nezobrazení sloupce Připomenutí je definovatelné v Nastavení připomenutí.
Přidáno V okně Vlastnosti události doplněn nový sloupec a tlačítko Aktivní. Tlačítko aktivuje/deaktivuje vlastnosti události a tím je zobrazí/nezobrazí v menu nad vybranou událostí, ve formuláři události a Nastavení události. Deaktivovaná vlastnost události je zobrazena pouze u událostí, které takovou vlastnost události používají.
Opraveno Opraveno hledání událostí s rozsahem delším jak jeden den přes okno Hledání událostí. Událost s rozsahem delším jak jeden den, která měla datum konce uvnitř rozsahu hledání nebo za datem konce hledání se nevyhledala, pokud datum začátku byl před datem začátku hledání.
Opraveno Opraveno hledání událostí přes okno Hledání událostí při použití filtrování dnů v týdnu. Dříve se vyhledala událost v rozsahu delším jak jeden den, i když bylo nastaveno, aby se nezobrazovaly dny v týdnu, ve kterých tato událost za vybraný rozsah hledání byla a v ostatních dnech v týdnu za vybraný rozsah hledání nebyla.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 3.0.0 (Březen 2017)
Změněno Ve formuláři události rozšířena délka údaje Předmět na 500 znaků.
Změněno V okně Události s aktuálním připomenutím, Všechny události s připomenutím a Nalezené události efektivnější aktualizace.
Přidáno V aktuálním plánovacím kalendáři po označení více buněk než jedna se automaticky zobrazí menu s volbami pro založení nové události nebo vložení zkopírované události. Začátek události se převezme z první označené buňky a konec události z poslední označené buňky.
Přidáno Do Nastavení události přidáno:
Přidáno Do Nastavení připomenutí přidáno:
Přidáno V plném náhledu aplikace v hlavním menu přidáno:
 • Nápověda - Translation (odkaz do sekce "Kontakt" na domovském webu).
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.2.1.7 (Březen 2016)
Přidáno Uživatelské prostředí v ruštině.
Odebráno V plném náhledu aplikace v hlavním menu odebráno:
 • Nápověda - Translation (odkaz na domovský web).
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.2.1.6 (Březen 2015)
Přidáno V plném náhledu aplikace v hlavním menu přidáno:
 • Nápověda - Translation (odkaz na domovský web).
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.2.1.5 (Březen 2014)
Přidáno Do formuláře definice hledání událostí přidáno:
 • Panel nástrojů
Přidáno Do formuláře Hledání událostí přidáno:
 • Filtrovací podmínka Týden, kde lze o(d)značit libovolné dny v týdnu. Hledané události jsou tak nově filtrovány i za označené dny v týdnu.
Přidáno V aktuálním plánovacím kalendáři lze nově za označené buňky (více než jednu) založit novou událost nebo vložit zkopírovanou událost. Začátek události se převezme z první označené buňky a konec události z poslední označené buňky.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.2.1.4 (Květen 2013)
Přidáno Do panelu nástrojů formuláře události přidáno:
 • Kopírovat
 • Náhled tisku
 • Tisk
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.2.1.3 (Březen 2013)
Změněno Ve formuláři Hledání událostí a záložce III změněna podmínka vyhledávání událostí při použití spojovacího operátoru && (A). Nově spojovací operátor && (A) pracuje s údaji Předmět, Místo konání a Poznámka, jako by šlo o jeden společný údaj.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.2.1.2 (Duben 2012)
Změněno Aplikace změněna z shareware na freeware (neregistrovaná licence).
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.2.1.1 (Březen 2012)
Změněno Nová konfigurace HTTP. Používáno při kontrole aktualizací, aktivaci aplikace, atd.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.2.1 (Březen 2011)
Přidáno Definice libovolného počtu vlastností události s libovolnou barvou a pozicí.
Přidáno Do formuláře Hledání událostí přidáno:
 • Dvě nové propracovanější podmínky vyhledávání událostí.
 • Spojovací operátor && (A) a || (NEBO).
 • V Definici lze Datum začátku a Datum konce pro volbu Vždy dnešní korigovat v rozmezí -999 až 9999 dní.
Přidáno Do Nastavení připomenutí přidáno:
Přidáno V kontextovém menu nad místem bez události a nad označenou událostí přidáno:
 • Vložit událost (doba z kopie)
Přidáno Stavový řádek zobrazuje:
Přidáno Panel navigace lze upravit přes kontextové menu s volbami:
 • Malý měsíční kalendář - nastavuje způsob zobrazení malého měsíčního kalendáře na:
  • 1 měsíc
  • 2 měsíce
  • 3 měsíce
 • Výběr kalendáře - zobrazit / skrýt.
 • Týden - zobrazit / skrýt.
 • Analogové hodiny - zobrazit / skrýt.
Přidáno Analogové hodiny lze upravit přes kontextové menu s volbami:
 • Vteřinová ručička - zobrazit / skrýt.
 • Velikost:
  • Malé
  • Velké
 • Barva - nastaví libovolnou barvu.
Přidáno Výběr kalendáře, Týden a Stavový řádek lze upravit přes kontextové menu s volbami:
 • Černá - nastaví černou barvu textu.
 • Šedá - nastaví šedou barvu textu.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.1.5 (Prosinec 2010)
Změněno Vylepšeno uživatelské prostředí.
Změněno Vylepšen aktuální plánovací kalendář a malý měsíční kalendář.
Přidáno Klávesou F2 lze editovat Předmět označené události.
Přidáno V kontextovém menu nad označenou událostí přidáno:
 • Druh
 • Vlatnost
 • Nová událost
 • Vložit událost
Přidáno V plném náhledu aplikace v hlavním menu přidáno:
Přidáno Zálohování kalendáře umožňuje generovat název souboru zálohy.
Přidáno Nastavení kalendáře umožňuje nastavit jednu z 15 barev pozadí aktuálního plánovacího kalendáře pro způsob zobrazení Office 2007.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.1.4 (Září 2010)
Přidáno Malý měsíční kalendář zobrazuje 1 měsíc, 2 měsíce nebo 3 měsíce dle Nastavení kalendáře.
Přidáno V plném náhledu aplikace v hlavním menu přidáno:
Přidáno Implementována podpora MS Windows x64 (64 bit).
Opraveno Ve formuláři události opraveno formátování údaje Předmět dle délky zadaného textu.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.1.3 (Červenec 2010)
Přidáno Uživatelské prostředí ve španělštině, francouzštině a italštině.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.1.2 (Duben 2010)
Přidáno Malý měsíční kalendář zobrazuje pořadová čísla týdnů dle Nastavení kalendáře.
Opraveno Ve formuláři události opraveno zapisování znaků s diakritikou (ó, Ó, ď, Ď, atd.) přes po sobě jdoucí úhozy kláves.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.1.1 (Březen 2010)
Přidáno Nápověda v angličtině.
Přidáno V plném náhledu aplikace v hlavním menu přidáno:
Přidáno Ve formuláři události změněn název tlačítka z Uložit na Uložit a zavřít a přidán panel nástrojů s volbami:
Přidáno Do formuláře Hledání událostí přidáno:
 • Filtrování Připomenutí za všechny, aktivní a odsunuté události s připomenutím.
 • Definice libovolného počtu podmínek hledání událostí.
Přidáno Do Nastavení kalendáře přidán způsob manipulace s otevřenými událostmi při ukončení aplikace a způsob zobrazení pořadového čísla týdne.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.0.10 (Prosinec 2009)
Změněno Změna algoritmu výpočtu pořadového čísla týdne dle ISO 8601, pokud prvním dnem týdne je pondělí.
Day Organizer, ver. 2.0.9 (Prosinec 2009)
Přidáno Implementována podpora mezinárodní znakové sady UNICODE.
Změněno Přesun konfiguračních údajů z textových souborů do databáze CONFIG.MDB.
Změněno Náhled aktuálního plánovacího kalendáře Měsíc zobrazuje 7 sloupců. Dříve se zobrazovalo 6 sloupců, kde poslední sloupec byl společný pro sobotu a neděli.
Opraveno Ve formuláři Hledání událostí opraven algoritmus vyhledávání událostí.
Opraveno V okně Všechny události s připomenutím opraven algoritmus vyhledávání událostí s prvním aktivním přípomenutím a odsunu připomenutí události na další termín.
Opraveno Při otevřeném okně Všechny události s připomenutím a výskytu události s aktuálním připomenutím se již automaticky zobrazí okno Události s aktuálním připomenutím.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.0.8 (Říjen 2009)
Opraveno Po smazání libovolné události již funguje automatické volání okna Události s aktuálním připomenutím při výskytu události s aktuálním připomenutím.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.0.7 (Červen 2009)
Přidáno Do náhledu tisku událostí za datum začátku a konce každé události doplněn den týdne.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.0.6 (Duben 2009)
Změněno Přesun konfiguračních údajů ze složky aplikace do složky aplikace přihlášeného uživatele. Tato změna zajišťuje:
 • Pro každého uživatele PC vlastní konfigurační parametry.
 • Používání aplikace i pod uživatelským účtem MS Windows typu S omezeným přístupem / Uživatel se standardním oprávněním.
 • Používání aplikace na MS Windows Vista i pod zapnutým nástrojem Řízení uživatelských účtů.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 2.0.5 (Duben 2009)
Přidáno V plném náhledu aplikace pod malým měsíčním kalendářem přidán rozbalovací seznam pro výběr libovolného plánovacího kalendáře a pořadové číslo týdne za vybraný den a týden.
Přidáno Do náhledu tisku událostí přidáno prohledávání a export do souboru RPT, PDF, XLS, DOC a RTF.
Přidáno V plném náhledu aplikace v hlavním menu přidáno:
Přidáno V plném náhledu aplikace v panelu nástrojů došlo k novému uspořádání ikon s přidáním nových Aktualizovat kalendář, Vzhled stránky kalendáře, Hledání událostí a Zálohování kalendáře.
Přidáno V aktuálním plánovacím kalendáři lze založit novou událost z kopie již evidované události.
Přidáno Do Nastavení kalendáře přidána definice automatické aktualizace aktuálního plánovacího kalendáře a způsob zobrazení Standard a Office 2007.
Přidáno Do Nastavení události přidáno Připomenutí, Druh události, Vlastnost události, Barva pozadí nalezených událostí, Místo konání a Kopírovat novou událost do vybraných kalendářů.
Přidáno Do Spouštění aplikace přidáno Automaticky kontrolovat aktualizace.
Přidáno Do Všechny události s připomenutím přidáno Vrátit připomenutí události na předchozí termín, Přejít do kalendáře a Náhled tisku.
Přidáno Do Události s aktuálním připomenutím přidáno Připomenout při ukončení aplikace, Přejít do kalendáře a Náhled tisku.
Přidáno Do výběru kalendáře přidán výchozí výběr plánovacího kalendáře.
Přidáno Do nové události přidáno kopírování do vybraných kalendářů.
Opraveno Pokud se během zakládání nové události edituje i jiná událost, tak po zavolání Opakování události se již správně předvyplní datum začátku opakování z aktuální události. Dříve se datum začátku převzal z posledně editované události.
Opraveno Oprava několikadenní jednorázové události a několikadenního výskytu opakované události s dobou trvání změněnou přímo v plánovacím kalendáři správně:
 • načte datum konce události. Dříve se načetl k datu začátku události nebo k datu následující konec události.
 • uloží datum konce události. Dříve se uložil k datu předcházející konec události.
Drobné úpravy.
Day Organizer, ver. 1.0.4 (Září 2008)
Přidáno Nastavení časové periody události zobrazuje aktuální plánovací kalendář za den a pracovní týden v odpovídajícím časovém rozlišení.
Přidáno Aplikaci spouštěnou v liště Tray Bar lze ukončit i kliknutím levým tlačítkem myši na křížek v pravém horním rohu otevřeného plného náhledu nebo kombinací kláves Alt+F4. Dříve bylo možné ukončit aplikaci pouze v liště Tray Bar.
Změněno V liště Tray Bar lze přepnout mezi režimem Zobrazit a Skrýt aplikaci pouze jedním kliknutím levým tlačítkem myši na ikoně aplikace v Tray Bar, místo dřívějšího dvojitého kliknutí levým tlačítkem myši.
Změněno V okně Období připomenutí události prohozeny sloupce Minuty a Popis.
Změněno Hlavička plného náhledu aplikace zobrazuje pouze název Day Organizer. Okno O aplikaci ... zobrazuje číslo verze.
Změněno Změněn název aplikace z DayOrganizer na Day Organizer.
Drobné úpravy.
DayOrganizer, ver. 1.0.3 (Květen 2008)