Události
Volba hlavního menu Události nabízí možnosti evidence událostí. Časová perioda nastavuje časovou periodu hodnot rozbalovacího seznamu začátku a konce události a zobrazení aktuálního plánovacího kalendáře za den a pracovní týden v odpovídajícím časovém rozlišení.