Konfigurační údaje
Konfigurační údaje z databáze CONFIG.MDB, která je uložena ve složce aplikace Day Organizer přihlášeného uživatele (pro MS Windows 2000/XP/2003 výchozí cesta "C:\Documents and Settings\{uživatelské jméno}\Data aplikací\ERGOM\DayOrganizer"; pro MS Windows Vista/7 výchozí cesta "C:\Users\{uživatelské jméno}\AppData\Roaming\ERGOM\DayOrganizer"):