Přejít na datum ...
Přejít na datum ... v aktuálním plánovacím kalendáři zobrazí den, týden a měsíc za nastavený Datum.

Pokud si přejete formulář po potvrzení nastaveného datumu zavřít, označte údaj Po potvrzení zavřít tento formulář.

Formulář lze uzavřít tlačítkem Storno, kliknutím levým tlačítkem myši na křížek v pravém horním rohu a kombinací kláves Alt+F4.